Algemene voorwaarden Transport

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: – Voor binnenlands wegvervoer de AVC voorwaarden. – Voor grensoverschrijdend wegvervoer de bepalingen van het CMR verdrag. – Voor vervoer in bulk de Algemene Tankvervoercondities voor het vervoer van Bulkgoederen over de weg. – De Transport en Logistiek Nederland betalingsvoorwaarden. In alle gevallen de meest recente versie zoals gedeponeerd bij een Arrondissementsrechtbank. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd. 

Algemene voorwaarden Op- en Overslag

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: -Voor opslagwerkzaamheden de Nederlandse Opslagvoorwaarden. – Voor alle activiteiten de Logistieke Services Voorwaarden. – De Transport en Logistiek Nederland betalingsvoorwaarden. In alle gevallen de meest recente versie zoals gedeponeerd bij een Arrondissementsrechtbank. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.